محمد همتی

محمد همتی

طراح وب و طراح گرافیک

بیش از پنج سال سابقه در طراحی گرافیک ، و با سابقه هشت ساله در زمینه تبلیغات اینترنتی و وب مستری ، در این سامانه قصد داریم تا با ارائه نوآوری های جدید در امر طراحی و تبلیغات، شما را در جهت رسیدن به اهداف تجاریتان باری نموده و موجب گسترش سطح کیفی در این حوزه شویم.

محمد همتی

محمد همتی

طراح وب و طراح گرافیک

بیش از پنج سال سابقه در طراحی گرافیک ، و با سابقه هشت ساله در زمینه تبلیغات اینترنتی و وب مستری ، در این سامانه قصد داریم تا با ارائه نوآوری های جدید در امر طراحی و تبلیغات، شما را در جهت رسیدن به اهداف تجاریتان باری نموده و موجب گسترش سطح کیفی در این حوزه شویم.